Artiko

Artiko

reżyseria: Josu Venero, Jesus Mari Lazkano
Hiszpania 2019, 17 min.
Trailer

Artiko to 17 minutowy film hiszpańskich twórców; Josu Venero, Jesus Mari Lazkano obraz o naturze i pięknie arktycznego krajobrazu, oraz wynikającej z nich pasji i konieczności twórczej. Film przenosi nas na Svalbaard wraz z Jesus Mari Lazkano – artystą baskijskiego pochodzenia, z którym zgłębiamy proces twórczy i magię inspiracji.

Już sam trailer pokazuje, jakich wrażeń można się spodziewać po tym filmie.

Na stole leży mapa mojej ostatniej podróży na archipelag Svalbard na biegunie północnym. Ta zmięta i zniszczona mapa stała się formą kartografii mentalnej, terytorium malarstwa i rysunku, nową i ekscytującą przestrzenią dla wyobraźni.

Arktiko film Moc Gór 2020
Resting on the table is the map of my last trip to the Svalbard archipelago, at the North Pole. That map, crumpled and broken, has become a form of mental cartography, a territory of painting and drawing, a new and exciting space for the imagination.